FacebookInstagramTikTokYouTubeEmailLink

מאגר שאלות התיאוריה


FacebookInstagramTikTokYouTubeEmailLink

050-7812482

איך פוטרים את המבחן

עונים על כל התשובות ואז לוחצים על הלחצן הסגול(שליחה) ואז עולים לראש הדף ויהיה לכם שם לחצן סגול נוסף (הצגת הציון) לוחצים עליו ואז זה מציג לכם את הציון והטעיות

לפעמים צריך לעלות ממש הרבה למעלה כדי לראות את הלחצן הצגת הציון

בהצלחה

FacebookInstagramTikTokYouTubeEmailLink

050-7812482