שאלות נפוצות בנושא תיאוריה


שאלה: מה עליי להביא לתיאוריה?

  • קודם כל והכי חשוב, זה להביא את הטופס הירוק, רש"ל 18 חתום על ידי רופא, וכולל בדיקת עיינים.
  • יש להביא את האגרה המשולמת והחותמת של בנק הדואר.
  • כמו כן יש להצטייד בתעודת זהות.
  • בלי אחד מכל אלה לא ניתן לגשת לתאוריה כלל וכלל.


שאלה: כמה שגיאות מותר לעשות במבחן התיאוריה על מנת לקבל ציון עובר?

בבחינת התיאוריה אשר במשרד הרישוי אסור לטעות ביותר מארבע שאלות על מנת לקבל ציון עובר.


שאלה:האם מומלץ ללמוד גם מספר מאגר השאלות של משרד התחבורה?

מומלץ.


שאלה: לכמה זמן תקף ה "טופס הירוק" אם אישור מעבר מבחן תיאוריה בהצלחה?

הטופס הירוק תקף לשלוש שנים.


שאלה: מתי אני מקבל את תוצאות המבחן התיאורתי?

בתום הבחינה יחזור הנבחן לעמדת הרישום, שם תתבצע קריאה חוזרת של טופס הבחינה באמצעות קורא הברקוד.

  • נבחנים שעברו את המבחן יקבלו דף הכולל פרטים אישיים ותוצאת הבחינה.
  • נבחנים שנכשלו במבחן יקבלו דף הכולל פרטים אישיים, תוצאת הבחינה, השאלות שעבורן התקבלו תשובות שגויות והתשובות הנכונות לשאלות אלו.
  • השאלות המופיעות בבחינה נלקחות מתוך מאגר1270 השאלות


מידע נוסף אודות המבחן הממוחשב:

מבנה מבחן התיאוריה יהיה 30 שאלות שלכל אחת מהן ארבע תשובות אפשריות ("מבחן אמריקאי"), מתוכן יש לענות נכון על לפחות 26 שאלות.

• לחלק גדול מן השאלות יצורפו תמונות ואמצעי המחשה שיסייעו בהבנתן וימנעו טעויות.

• זמן המבחן יעמוד על 40 דקות.

• לכל אחד מסוגי הרכב יהיה מבחן שונה המתאים לו.

• המבחנים הממוחשבים יתבצעו בשפות עברית, ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית. מבחן לאופנוע מדרגה A בשפה הערבית ייערך במשרד הרישוי בלבד.

• נבחן שנכשל בבחינה יוכל לגשת לבחינה נוספת החל מיום המחרת.

• נבחן שנכשל ומעוניין לערער על תוצאות הבחינה, רשאי לעשות זאת תוך 72 שעות ממועד קבלת תוצאות הבחינה במשרד הרישוי באזור שבו בוצע המבחן.

• תוקף בחינת התיאוריה הוא לשנתיים מיום ביצועה.


לכמה זמן תקפות הבדיקות הרפואיות ובדיקות העיניים?

הבדיקות הרפואיות ובדיקות העיניים תקפות לשלוש שניםבלבד.

מי רשאי להיבחן בעל פה ?

• מי שאינו יודע קרוא וכתוב וברשותו תצהיר בשבועה מבית המשפט.

• בעלי ליקויי למידה (דיסלקציה וכד') המחזיקים באישור ממאבחן רפואי.

• עולה חדש הנמצא עד שלוש שנים בארץ ואינו דובר אחת מהשפות הנ"ל.