בחר/י את חבילה מתאימה לך

 

שאלות נפוצות בנושא תיאוריה


שאלה: מה עליי להביא לתיאוריה?


שאלה: כמה שגיאות מותר לעשות במבחן התיאוריה על מנת לקבל ציון עובר?

בבחינת התיאוריה אשר במשרד הרישוי אסור לטעות ביותר מארבע שאלות על מנת לקבל ציון עובר.


שאלה:האם מומלץ ללמוד גם מספר מאגר השאלות של משרד התחבורה?

מומלץ.


שאלה: מתי אני מקבל את תוצאות המבחן התיאורתי?

בתום הבחינה יחזור הנבחן לעמדת הרישום, שם תתבצע קריאה חוזרת של טופס הבחינה באמצעות קורא הברקוד.


מידע נוסף אודות המבחן הממוחשב:

מבנה מבחן התיאוריה יהיה 30 שאלות שלכל אחת מהן ארבע תשובות אפשריות ("מבחן אמריקאי"), מתוכן יש לענות נכון על לפחות 26 שאלות.

• לחלק גדול מן השאלות יצורפו תמונות ואמצעי המחשה שיסייעו בהבנתן וימנעו טעויות.

• זמן המבחן יעמוד על 40 דקות.

• לכל אחד מסוגי הרכב יהיה מבחן שונה המתאים לו.

• המבחנים הממוחשבים יתבצעו בשפות עברית, ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית. מבחן לאופנוע מדרגה A בשפה הערבית ייערך במשרד הרישוי בלבד.

• נבחן שנכשל בבחינה יוכל לגשת לבחינה נוספת החל מיום המחרת.

• נבחן שנכשל ומעוניין לערער על תוצאות הבחינה, רשאי לעשות זאת תוך 72 שעות ממועד קבלת תוצאות הבחינה במשרד הרישוי באזור שבו בוצע המבחן.

• תוקף בחינת התיאוריה הוא לשנתיים מיום ביצועה.


לכמה זמן תקפות הבדיקות הרפואיות ובדיקות העיניים?

הבדיקות הרפואיות ובדיקות העיניים תקפות לשלוש שניםבלבד.

 

מי רשאי להיבחן בעל פה ?

• מי שאינו יודע קרוא וכתוב וברשותו תצהיר בשבועה מבית המשפט.

• בעלי ליקויי למידה (דיסלקציה וכד') המחזיקים באישור ממאבחן רפואי.

• עולה חדש הנמצא עד שלוש שנים בארץ ואינו דובר אחת מהשפות הנ"ל.

 

רשיון נהיגה בינלאומי ומידע נוסף

שירות הנפקת רישיון נהיגה בינלאומי כרוך בתשלום אגרה של 16 ₪ ובאילת 13 שח 

נהגים אשר תמונתם נמצאת במאגר התמונות של המשרד ורוצים להחליף תמונה ברישיון הנהיגה, מתבקשים לגשת אל תחנת צילום ולבקש להחליף את התמונה ברישיון הנהיגה. עלות החלפת תמונה ברישיון הנהיגה הינה 11 ₪ שישולמו לזכיין במועד הצילום

אם מבקשי הרישיון לא נוכחים במקום, על שליח מטעמם להציג אחת התעודות המזהות (רישיון נהיגה בתוקף או תעודת זהות תקינה ורישיון זמני) בתוספת ייפוי כח חתום על ידי מבקשי הרישיון

אם מבקשי הרישיון נמצאים בחו"ל על שליח מטעמם להציג צילום אחת התעודות המזהות בתוספת ייפוי כח חתום תוך הצהרה בכתב כי המבקשים נמצאים בחו"ל ואין באפשרותו להמציא מסמכים מקוריים

מבקש רישיון אשר יגיע לתחנה  עם תעודת זהות חכמה (ביומטרית) אשר אין בה שבב אלקטרוני (צ'יפ) לא יקבל שירות.

חידוש רישיון נהיגה בתום תקופת נהג חדש או נהג חדש צעיר

הגדרה של "נהג חדש" חלה במשך השנתיים הראשונות מתאריך הוצאת רישיון הנהיגה

נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים ועבר בהצלחה את המבחן המעשי (טסט), ייחשב לנהג חדש צעיר ויקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים

שנתיים לאחר הוצאת הרישיון, תתקבל דרישת תשלום לחידוש רישיון הנהיגה לכתובת המעודכנת ברשות האוכלוסין, בתנאים אלו

השלמת חובת הליווי

לא נעברה עבירה מאלה המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה

לאחר ביצוע התשלום, יישלח כרטיס רישיון קבוע (מפלסטיק), שימו לב, אסור להסיע יותר משני אנשים ברכב עד גיל 21

נהג חדש מעל גיל 24 שנים לא חייב בחובת מלווה ויקבל רישיון נהיגה לשנתיים. עדיין חלים עליו תנאי נהג חדש.

המבחן המעשי  . טסט

ההגשה למבחן המעשי מתבצעת באמצעות בית הספר לנהיגה אליו אתם רשומים, לאחר שמורה הנהיגה שלכם סבור שאתם מתאימים לביצוע הבחינה. על מנת להזמין בחינה מעשית בנהיגה עליכם  לעמוד בתנאים הבאים:

השלמת מכסת השיעורים המינימלית לפי דרגת הרישיון המבוקש

עמידה בהצלחה במבחן הנהיגה המעשי הפנימי

תשלום אגרות

אגרה עבור המבחן המעשי. באפשרותכם לשלם את האגרה באופן מקוון או בסניפי חברת דואר ישראל

תשלום עבור העמדת כלי הרכב למבחן בסכום שלא יעלה על 229 ₪ לרכב פרטי (מחיר מפוקח). התשלום יבוצע ישירות למורה הנהיגה

בית הספר יגיש בקשה להזמנת מבחן מעשי עבורכם ,באמצעות המרכז להזמנת בחינות באחת משתי החברות המפעילות. כאשר ייקבע תאריך למבחן המעשי, תקבלו מסרון עם מועד השיבוץ

ביום המיועד למבחן, עליכם להגיע למבחן יחד עם מורה הנהיגה שלכם, לפחות 10 דקות לפני שעת מהבחן

עליכם להביא למבחן

תעודה מזהה (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה

משקפיים או עדשות מגע במידת הצורך

אישור על תשלום האגרה

שלבי המבחן המעשי (טסט

זיהוי על ידי בוחן הנהיגה, על פי פרטיו האישיים של הנבחן

ביצוע המבחן באותו כלי רכב  עליו למדתם את שיעורי הנהיגה

הבחינה מתועדת בצילום והקלטה

המבחן המעשי בוחן את היכולות שלכם לשלוט באופן עצמאי בכלי הרכב ובתפעולו, בוחן היכרות עם חוקי התנועה, והתמודדות בתנאי דרך משתנים

בחירת מסלול המבחן הינה אקראית, ואורכה קבוע בהתאם לדרגת הרישיון המבוקשת

לפירוט סוגי המבחנים ומשך הבחינה לנבחן

זכויות תלמידי הנהיגה

קבלת מועד למבחן נהיגה מעשי במסגרת אמנת השירות שנקבעה על ידי משרד התחבורה (בתנאי שפרטי התלמיד הופיעו ברשימת המחשב של התלמידים הממתינים למבחני נהיגה

קבלת תוצאות המבחן באמצעות מסרון, לא יאוחר מ-24 שעות מסיומו

קבלת רישיון הנהיגה (אם אין הגבלות), לא יאוחר מ-72 שעות מסיום המבחן

צירוף מורה הנהיגה למבחן המעשי (בתנאי שיש מקום ישיבה

אפשרות לצפייה בסרטון המבחן והגשת ערעור תוך 7 ימי עסקים, בחינת הערעור תתבצע תוך צפיה בסרט הבחינה עליו יציין המערער את נקודות המחלוקת על פי זמן מדויק על פני הסרט. תוצאות הערעור הן עבר או נכשל. במקרים חריגים מאוד, יכול ראש אגף הרישוי להחליט על בחינה חוזרת

עליכם לוודא כי מספר הטלפון הנייד מעודכן בבית הספר לנהיגה לצורך קבלת המסרון


קבלת היתר הנהיגה

עם מעבר המבחן המעשי, זכאי התלמיד לקבל היתר נהיגה לנהג חדש צעיר למשך שישה חודשים, אשר לאחריהם ועם השלמת חובת הליווי, יקבל את רישיון הנהיגה הקבוע בדואר לכתובת המעודכנת ברשות האוכלוסין. וזאת לאחר תשלום האגרה

תוכלו לשלם עבור היתר הנהיגה באופן מקוון ולקבל אותו לדואר האלקטרוני. לחילופין, באפשרותכם לשלם בעמדות השירות העצמי או בסניפי חברת דואר ישראל

שימו לב, ללא תשלום, היתר הנהיגה אינו תקף ואין לנהוג ברכב

שימו לב: אם הנכם בעלי רישיון לדרגה מסוימת והוצאתם רישיון על דרגה נוספת, עליכם להגיע למשרד הרישוי בזימון תור מראש, לצורך הוספת הדרגה לרישיון הנהיגה. לאחר תשלום אגרה עבור הדרגה, יישלח לביתכם הרישיון החדש עם הדרגה הנוספת.

FacebookInstagramTikTokYouTubeEmailLink

050-7812482