050-7812482 

לימוד נהיגה על רכב
גיר ידני ואוטומטי.

  לימוד תיאוריה מקצועי

  
  המרת רישיון הנהיגה 
וחידוש רישיון  אחרי שלילה

  
  שיעורי רענון לבעלי רישיון נהיגה בשל חוסר נהיגה

  

מקבל תלמידים מחולון, בת ים, יפו, דרום ומרכז ת"א ומזרח רשל"צ​.

אלפרד קור    Alfred Kour

עקוב אחרינו דרך הקישורים הבאים:


informations en français
d auto - école certifié depuis 2006. Tous types de véhicules.

Cours de théorie au code de la route.

Examiteur lors du contrôle de conduite.
License en gestion d entreprises en 2002.

Je penses que chacun a le potentiel de réussir.

Je vous promets une façon d'apprendre innovatrice, jeune, dans une bonne ambiance, de qualité et rapide.

050-7812482